Archiwum kategorii: Bez kategorii

Podsumowanie Międzynarodowych Mistrzostw Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020

Sponsorem Tytularnym jest PKN Orlen S.A.

Wyniki Międzynarodowych Mistrzostw Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020:
Klasyfikacja generalna:
I miejsce: Piotr Tarnacki z załogą: Grzegorz Banaszczyk i Bartosz Makała
II miejsce: Piotr Mańczak z załogą: Filadelfia Bachorz i Jan Sibilski
III miejsce: Krzysztof Mariański z załogą: Joanna Mariańska i Łukasz Paszko
Dywizja Racer:
I miejsce: Michał Brzozowski z załogą: Wojciech Moczkowski i Jarosław Florczak
II miejsce Maciej Grodzki z załogą: Jarosław Krawczak i Maja Grodzka
III miejsce: Krystian Moszczyński z załogą: Maciej Ciężki i Paulina Olkowicz
Dywizja Cruiser:
I miejsce: Piotr Mańczak z załogą: Filadelfia Bachorz i Jan Sibilski
II miejsce: Andrzej Gorzelak z Arturem Wisuwą

Regaty wzbogacił komentarzem Waldemar Heflich, który relacjonował ich przebieg z płockiego molo, oraz bezpośrednio z wody.
Więcej zdjęć z płockiej edycji Mistrzostw Polski jest dostępna na stronie Micro Class Polska http://microclass.pl/multimedia/

Autorką zdjęć jest Marta Grodzka.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020 – dzień II oraz XXX Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o Puchar PKN ORLEN

Sponsorem Tytularnym jest PKN Orlen S.A.

Jest wiatr, są regaty! W zmaganiach uczestniczyły jachty klasy Micro oraz klas turystycznych (Omega Standard, T, T1, T2, T3). Wyścigi można było obserwować zarówno z terenu klubu Petrochemia, płockiego molo, jak i z pokładu statku „Marianna”.

Autorką zdjęć jest Marta Grodzka.

Wyniki regat:

Klasa Omega Standard:
Miejsce 1: Omega 125 KŻ Petrochemia Sternik: Adrian Lewandowski; Załoga: Monika Dębowska, Adam Janicki
Miejsce 2: Omega 303 KŻ Petrochemia Sternik: Tomasz Staśkiewicz; Załoga: Maciej Ganc, Robert Mroczkowski
Miejsce 3: Omega 102 KŻ Hals Sternik: Tomasz Suchodolski; Załoga: Julia Reszkowska, Zuzanna Zielińska

Klasa „T”:
Miejsce 1: Ewi A Sternik: Jacek Szumański; Załoga: Ewa Szymańska
Miejsce 2: 2 Erro KSW Pabianicw/ Retmanat ZHP Pabianice; Sternik:
Mateusz Moskwin; Załoga: Damian Zdziebłowski, Paweł Cichoś, Zuzanna
Marciniak, Magdalena Cichoś

Klasa „T1”
Miejsce 1: Bazyl KŻ Petrochenia Sternik: Jarosław Grzelski; Załoga: Jarosław Cieszkowski
Miejsce 2 Bryza 21 KŻ Mewa Sternik: Roman Kuczma, Załoga: Dariusz Kuczma, Leszek Jarosiński
Miejsce 3 Grzybon A 145 KŻ Petrochemia Sternik: Michał Kamiński; Załoga: Patryk Posiadłowski

Klasa „T2”
Miejsce 1 Storm 22 POL Morka Sternik: Bogdan Dudziec; Załoga: Robert Zawadzki
Miejsce 2 Hesperia X KŻ Petrochemia Sternik: Piotr Grabowski, Załoga: Mirosław Czarnecki, Kazimierz Najmrodzki
Miejsce 3 Burgund KŻ Petrochemia Sternik: Robert Krajewski; Załoga: Arkadiusz Mirowski, Piotr Krajewski, Adam Krajewski

Klasa „T3”
Miejsce 1 Queen PK 99 Morka Sternik: Andrzej Łukasiak; Załoga: Victor Łukasiak, Krzysztof
Miejsce 2 Fart Morka Sternik: Maciej Kroczewski, Załoga: Małgorzata Kroczewska
Miejsce 3 Faza Morka Sternik: Dariusz Szabat, Załoga: Marcin Kitliński, Sławek Bartosik

Puchar PKN Orlen zdobył Klub Żeglarski Petrochemia

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 • ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock,
Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:

Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696 479 788
Członek Zarządu: KWŻ Piotr Kułaga tel. kom. 501 795 376,
e-mail: kulaga_p@wp.pl

 • SPONSOR TYTULARNY i PATRONI

Sponsorem Tytularnym regat jest PKN Orlen S.A.


Patroni regat:

Patronat nad regatami objęli: Polski Związek Żeglarski oraz Ministerstwo Klimatu

 • TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniach 11 – 13 września 2020r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Rozpoczęcie regat odbędzie się 11.09.2020r. o godz. 1000, oficjalne otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  12.09.2020r. o godz.1000.

 • UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: kzpetrochemia@wp.pl do dnia 08.09.2020r. lub w Biurze Regat w dniach 10.09.2020r.  w godz. 1800– 2000 oraz 11.09.2020r. w godz. 830– 0930. Załogi zgłoszone drogą elektroniczną zobowiązane są potwierdzić swoje uczestnictwo bezpośrednio  w biurze regat najpóźniej do 11.09.2020r. do godz. 0930.

Wysokość wpisowego od jachtu:400 zł.Zgłoszenia uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej na konto bankowe (konieczne jest potwierdzenie przelewu) lub gotówką w miejscu regat. Realizacja płatności musi nastąpić najpóźniej do 11.09.2020r. do godz. 0930

Dane do przelewu: 32 2490 0005 0000 4530 2150 2272, Klub   Żeglarski „Petrochemia” Płock, ul. Chemików 7a, 09-400 Płock, NIP 774-23-79-889.

Podczas procedury zgłoszenia / potwierdzenia zgłoszenia w biurze regat obowiązuje posiadanie i przedstawienie do wglądu: amatorskiej licencji zawodnika PZŻ (każdy członek załogi), certyfikatu jachtu, ważnej polisy ubezpieczeniowej OC jachtu.

W regatach mogą uczestniczyć również zawodnicy zagraniczni nie posiadający amatorskiej licencji PZŻ w tej sytuacji zgłoszenie zawodnika do regat jest traktowane jako przyjęcie PRŻ (zgodnie z przepisem 3 PRŻ) Tym samym zgłoszenie jachtu do regat podpisane przez sternika spełnia postanowienia przepisu 75 PRŻ.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami Polskiego Towarzystwa Regatowego klasy MICRO, Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.

Oficjalnym językiem regat będzie język polski. W sytuacji konieczności Organizator zapewni możliwość wsparcia tłumaczenia na język angielski.

Regaty rozegrane zostaną w klasie MICRO. Tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie w klasyfikacji generalnej. Jednocześnie prowadzone będą również klasyfikacje w dywizjach Racer oraz Cruiser.

Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne w sytuacji sklasyfikowania minimum pięciu jachtów. Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum trzech wyścigów.

Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne w sytuacji sklasyfikowania minimum pięciu jachtów. Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum trzech wyścigów.

 • REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez Organizatora, umieszczonych zgodnie z jego wytycznymi.

 • PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 10 55 w dniu 11.09.2020r. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu zostanie podany nie później niż o godz. 13 55 w dniu 13.09.2020.

Do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.

Gdy rozegranych zostanie od 4 do 9 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.

Program regat:

11.09.2020 (piątek)

          8.30 – 9.30 rejestracja zgłoszeń
          10.00 – odprawa sterników
          11.10 – start do pierwszego wyścigu w serii wyścigów

12.09.2020 (sobota)

            10.00 – Oficjalna uroczystość otwarcia Mistrzostw Polski
            11.30 – start serii wyścigów

13.09.2020 (niedziela)
            10 00 – start serii wyścigów
            16 00 – oficjalna uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski

 • NAGRODY

Organizator przewiduje dla pierwszych trzech załóg w każdej klasyfikacji przyznanie pamiątkowych dyplomów oraz pucharów.

Mogą zostać przyznane również nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora.

 • PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 • ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę min. 1,5 mln euro lub wartość jej równoważną.

 • UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

 • INFORMACJA DODATKOWA

Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

XXX Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o Puchar PKN ORLEN

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 • ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock,
Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:
Komandor Klubu: Cezary Czarnecki, tel. (024) 256-86-58, kom. 696 479 788
Członek Zarządu:, KWŻ Piotr Kułaga, tel. kom. 501 795 376,
e-mail: kulaga_p@wp.pl

 • SPONSOR TYTULARNY

Sponsorem Tytularnym regat jest PKN ORLEN S.A.

 • TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniu 12 września 2020r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  12.09.2020r. o godz.1000 .

 • UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 12.08.2020r. w godz. 800– 0945 Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, przepisami pomiarowymi dla klas T (Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016 z uwzględnieniem Regulaminu Płockiego Żeglarskiego Grand Prix dla klasy T), Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.  

Regaty będą rozgrywane w klasach: T-1, T-2, T-3, T oraz OMEGA.Regaty te są zaliczane do cyklu Regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix (PŻGP).

 • REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez Organizatora, umieszczonych zgodnie z jego wytycznymi.

 • PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 1 – 4, wyścigów. Przy rozegraniu jednego wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu czterech wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 11 15 w dniu 20.07.2019r. Do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

 • NAGRODY

Puchar PKN ORLEN zostanie przyznany klubowi, którego załogi w klasyfikacji końcowej w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów liczonych wg „odwróconej punktacji Systemu Małych Punktów”.

Mogą zostać przyznane również inne nagrody wg regulaminu organizatora.

 • PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 • ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 • UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

 • INFORMACJA DODATKOWA

Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ
i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora.

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.