Wszystkie wpisy, których autorem jest Jacek Chrzanowski

XXX Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o Puchar PKN ORLEN

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 • ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock,
Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:
Komandor Klubu: Cezary Czarnecki, tel. (024) 256-86-58, kom. 696 479 788
Członek Zarządu:, KWŻ Piotr Kułaga, tel. kom. 501 795 376,
e-mail: kulaga_p@wp.pl

 • SPONSOR TYTULARNY

Sponsorem Tytularnym regat jest PKN ORLEN S.A.

 • TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniu 12 września 2020r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  12.09.2020r. o godz.1000 .

 • UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 12.08.2020r. w godz. 800– 0945 Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, przepisami pomiarowymi dla klas T (Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016 z uwzględnieniem Regulaminu Płockiego Żeglarskiego Grand Prix dla klasy T), Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.  

Regaty będą rozgrywane w klasach: T-1, T-2, T-3, T oraz OMEGA.Regaty te są zaliczane do cyklu Regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix (PŻGP).

 • REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez Organizatora, umieszczonych zgodnie z jego wytycznymi.

 • PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 1 – 4, wyścigów. Przy rozegraniu jednego wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu czterech wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 11 15 w dniu 20.07.2019r. Do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

 • NAGRODY

Puchar PKN ORLEN zostanie przyznany klubowi, którego załogi w klasyfikacji końcowej w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów liczonych wg „odwróconej punktacji Systemu Małych Punktów”.

Mogą zostać przyznane również inne nagrody wg regulaminu organizatora.

 • PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 • ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 • UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

 • INFORMACJA DODATKOWA

Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ
i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora.

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.


Międzynarodowe Mistrzostwa Klasy MICRO – ORLEN CUP 2020

Międzynarodowe Mistrzostwa Klasy MICRO – ORLEN CUP 2020 Miło nam poinformować, że organizatorem Regat Żeglarskich Międzynarodowych Mistrzostw Polski Klasy MICRO – ORLEN CUP 2020 będzie Klub Żeglarski „PETROCHEMIA” Płock. KŻ „PETROCHEMIA” wraz ze Sponsorem Tytularnym PKN ORLEN mają przyjemność zaprosić załogi do Płocka w terminie 11 – 13 wrzesień 2020r.

We are pleased to inform you that the organizer of the International Sailing Polish Championships MICRO Class – ORLEN CUP 2020 will be the Sailing Club „PETROCHEMIA” Płock. KZ „PETROCHEMIA” together with the Titular Sponsor of PKN ORLEN have the pleasure of inviting crews to Płock from 11 to 13 September 2020

28. Finał WOŚP

W dniu 12 stycznia 2020 nasz Klub wziął udział w wydarzeniu, którego nie trzeba przybliżać – 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Byliśmy obecni przede wszystkim w Orlen Arenie, ponadto osoby zainteresowane mogły uczestniczyć w licytacjach rejsów na Zalewie Włocławskim.