Wszystkie wpisy, których autorem jest Jacek Chrzanowski

Podsumowanie Międzynarodowych Mistrzostw Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020

Sponsorem Tytularnym jest PKN Orlen S.A.

Wyniki Międzynarodowych Mistrzostw Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020:
Klasyfikacja generalna:
I miejsce: Piotr Tarnacki z załogą: Grzegorz Banaszczyk i Bartosz Makała
II miejsce: Piotr Mańczak z załogą: Filadelfia Bachorz i Jan Sibilski
III miejsce: Krzysztof Mariański z załogą: Joanna Mariańska i Łukasz Paszko
Dywizja Racer:
I miejsce: Michał Brzozowski z załogą: Wojciech Moczkowski i Jarosław Florczak
II miejsce Maciej Grodzki z załogą: Jarosław Krawczak i Maja Grodzka
III miejsce: Krystian Moszczyński z załogą: Maciej Ciężki i Paulina Olkowicz
Dywizja Cruiser:
I miejsce: Piotr Mańczak z załogą: Filadelfia Bachorz i Jan Sibilski
II miejsce: Andrzej Gorzelak z Arturem Wisuwą

Regaty wzbogacił komentarzem Waldemar Heflich, który relacjonował ich przebieg z płockiego molo, oraz bezpośrednio z wody.
Więcej zdjęć z płockiej edycji Mistrzostw Polski jest dostępna na stronie Micro Class Polska http://microclass.pl/multimedia/

Autorką zdjęć jest Marta Grodzka.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020 – dzień II oraz XXX Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o Puchar PKN ORLEN

Sponsorem Tytularnym jest PKN Orlen S.A.

Jest wiatr, są regaty! W zmaganiach uczestniczyły jachty klasy Micro oraz klas turystycznych (Omega Standard, T, T1, T2, T3). Wyścigi można było obserwować zarówno z terenu klubu Petrochemia, płockiego molo, jak i z pokładu statku „Marianna”.

Autorką zdjęć jest Marta Grodzka.

Wyniki regat:

Klasa Omega Standard:
Miejsce 1: Omega 125 KŻ Petrochemia Sternik: Adrian Lewandowski; Załoga: Monika Dębowska, Adam Janicki
Miejsce 2: Omega 303 KŻ Petrochemia Sternik: Tomasz Staśkiewicz; Załoga: Maciej Ganc, Robert Mroczkowski
Miejsce 3: Omega 102 KŻ Hals Sternik: Tomasz Suchodolski; Załoga: Julia Reszkowska, Zuzanna Zielińska

Klasa „T”:
Miejsce 1: Ewi A Sternik: Jacek Szumański; Załoga: Ewa Szymańska
Miejsce 2: 2 Erro KSW Pabianicw/ Retmanat ZHP Pabianice; Sternik:
Mateusz Moskwin; Załoga: Damian Zdziebłowski, Paweł Cichoś, Zuzanna
Marciniak, Magdalena Cichoś

Klasa „T1”
Miejsce 1: Bazyl KŻ Petrochenia Sternik: Jarosław Grzelski; Załoga: Jarosław Cieszkowski
Miejsce 2 Bryza 21 KŻ Mewa Sternik: Roman Kuczma, Załoga: Dariusz Kuczma, Leszek Jarosiński
Miejsce 3 Grzybon A 145 KŻ Petrochemia Sternik: Michał Kamiński; Załoga: Patryk Posiadłowski

Klasa „T2”
Miejsce 1 Storm 22 POL Morka Sternik: Bogdan Dudziec; Załoga: Robert Zawadzki
Miejsce 2 Hesperia X KŻ Petrochemia Sternik: Piotr Grabowski, Załoga: Mirosław Czarnecki, Kazimierz Najmrodzki
Miejsce 3 Burgund KŻ Petrochemia Sternik: Robert Krajewski; Załoga: Arkadiusz Mirowski, Piotr Krajewski, Adam Krajewski

Klasa „T3”
Miejsce 1 Queen PK 99 Morka Sternik: Andrzej Łukasiak; Załoga: Victor Łukasiak, Krzysztof
Miejsce 2 Fart Morka Sternik: Maciej Kroczewski, Załoga: Małgorzata Kroczewska
Miejsce 3 Faza Morka Sternik: Dariusz Szabat, Załoga: Marcin Kitliński, Sławek Bartosik

Puchar PKN Orlen zdobył Klub Żeglarski Petrochemia

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klasy MICRO ORLEN CUP 2020

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 • ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock,
Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:

Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696 479 788
Członek Zarządu: KWŻ Piotr Kułaga tel. kom. 501 795 376,
e-mail: kulaga_p@wp.pl

 • SPONSOR TYTULARNY i PATRONI

Sponsorem Tytularnym regat jest PKN Orlen S.A.


Patroni regat:

Patronat nad regatami objęli: Polski Związek Żeglarski oraz Ministerstwo Klimatu

 • TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniach 11 – 13 września 2020r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Rozpoczęcie regat odbędzie się 11.09.2020r. o godz. 1000, oficjalne otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  12.09.2020r. o godz.1000.

 • UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: kzpetrochemia@wp.pl do dnia 08.09.2020r. lub w Biurze Regat w dniach 10.09.2020r.  w godz. 1800– 2000 oraz 11.09.2020r. w godz. 830– 0930. Załogi zgłoszone drogą elektroniczną zobowiązane są potwierdzić swoje uczestnictwo bezpośrednio  w biurze regat najpóźniej do 11.09.2020r. do godz. 0930.

Wysokość wpisowego od jachtu:400 zł.Zgłoszenia uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej na konto bankowe (konieczne jest potwierdzenie przelewu) lub gotówką w miejscu regat. Realizacja płatności musi nastąpić najpóźniej do 11.09.2020r. do godz. 0930

Dane do przelewu: 32 2490 0005 0000 4530 2150 2272, Klub   Żeglarski „Petrochemia” Płock, ul. Chemików 7a, 09-400 Płock, NIP 774-23-79-889.

Podczas procedury zgłoszenia / potwierdzenia zgłoszenia w biurze regat obowiązuje posiadanie i przedstawienie do wglądu: amatorskiej licencji zawodnika PZŻ (każdy członek załogi), certyfikatu jachtu, ważnej polisy ubezpieczeniowej OC jachtu.

W regatach mogą uczestniczyć również zawodnicy zagraniczni nie posiadający amatorskiej licencji PZŻ w tej sytuacji zgłoszenie zawodnika do regat jest traktowane jako przyjęcie PRŻ (zgodnie z przepisem 3 PRŻ) Tym samym zgłoszenie jachtu do regat podpisane przez sternika spełnia postanowienia przepisu 75 PRŻ.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami Polskiego Towarzystwa Regatowego klasy MICRO, Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.

Oficjalnym językiem regat będzie język polski. W sytuacji konieczności Organizator zapewni możliwość wsparcia tłumaczenia na język angielski.

Regaty rozegrane zostaną w klasie MICRO. Tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie w klasyfikacji generalnej. Jednocześnie prowadzone będą również klasyfikacje w dywizjach Racer oraz Cruiser.

Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne w sytuacji sklasyfikowania minimum pięciu jachtów. Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum trzech wyścigów.

Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne w sytuacji sklasyfikowania minimum pięciu jachtów. Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum trzech wyścigów.

 • REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez Organizatora, umieszczonych zgodnie z jego wytycznymi.

 • PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 10 55 w dniu 11.09.2020r. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu zostanie podany nie później niż o godz. 13 55 w dniu 13.09.2020.

Do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.

Gdy rozegranych zostanie od 4 do 9 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.

Program regat:

11.09.2020 (piątek)

          8.30 – 9.30 rejestracja zgłoszeń
          10.00 – odprawa sterników
          11.10 – start do pierwszego wyścigu w serii wyścigów

12.09.2020 (sobota)

            10.00 – Oficjalna uroczystość otwarcia Mistrzostw Polski
            11.30 – start serii wyścigów

13.09.2020 (niedziela)
            10 00 – start serii wyścigów
            16 00 – oficjalna uroczystość zakończenia Mistrzostw Polski

 • NAGRODY

Organizator przewiduje dla pierwszych trzech załóg w każdej klasyfikacji przyznanie pamiątkowych dyplomów oraz pucharów.

Mogą zostać przyznane również nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora.

 • PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 • ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę min. 1,5 mln euro lub wartość jej równoważną.

 • UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

 • INFORMACJA DODATKOWA

Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

XXX Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o Puchar PKN ORLEN

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 • ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock,
Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:
Komandor Klubu: Cezary Czarnecki, tel. (024) 256-86-58, kom. 696 479 788
Członek Zarządu:, KWŻ Piotr Kułaga, tel. kom. 501 795 376,
e-mail: kulaga_p@wp.pl

 • SPONSOR TYTULARNY

Sponsorem Tytularnym regat jest PKN ORLEN S.A.

 • TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniu 12 września 2020r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  12.09.2020r. o godz.1000 .

 • UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 12.08.2020r. w godz. 800– 0945 Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, przepisami pomiarowymi dla klas T (Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016 z uwzględnieniem Regulaminu Płockiego Żeglarskiego Grand Prix dla klasy T), Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.  

Regaty będą rozgrywane w klasach: T-1, T-2, T-3, T oraz OMEGA.Regaty te są zaliczane do cyklu Regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix (PŻGP).

 • REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez Organizatora, umieszczonych zgodnie z jego wytycznymi.

 • PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 1 – 4, wyścigów. Przy rozegraniu jednego wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu czterech wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 11 15 w dniu 20.07.2019r. Do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

 • NAGRODY

Puchar PKN ORLEN zostanie przyznany klubowi, którego załogi w klasyfikacji końcowej w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów liczonych wg „odwróconej punktacji Systemu Małych Punktów”.

Mogą zostać przyznane również inne nagrody wg regulaminu organizatora.

 • PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 • ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 • UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

 • INFORMACJA DODATKOWA

Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ
i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora.

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.