XXX Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o Puchar PKN ORLEN

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 • ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock,
Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:
Komandor Klubu: Cezary Czarnecki, tel. (024) 256-86-58, kom. 696 479 788
Członek Zarządu:, KWŻ Piotr Kułaga, tel. kom. 501 795 376,
e-mail: kulaga_p@wp.pl

 • SPONSOR TYTULARNY

Sponsorem Tytularnym regat jest PKN ORLEN S.A.

 • TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniu 12 września 2020r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  12.09.2020r. o godz.1000 .

 • UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 12.08.2020r. w godz. 800– 0945 Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, przepisami pomiarowymi dla klas T (Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016 z uwzględnieniem Regulaminu Płockiego Żeglarskiego Grand Prix dla klasy T), Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.  

Regaty będą rozgrywane w klasach: T-1, T-2, T-3, T oraz OMEGA.Regaty te są zaliczane do cyklu Regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix (PŻGP).

 • REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez Organizatora, umieszczonych zgodnie z jego wytycznymi.

 • PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 1 – 4, wyścigów. Przy rozegraniu jednego wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu czterech wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 11 15 w dniu 20.07.2019r. Do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

 • NAGRODY

Puchar PKN ORLEN zostanie przyznany klubowi, którego załogi w klasyfikacji końcowej w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów liczonych wg „odwróconej punktacji Systemu Małych Punktów”.

Mogą zostać przyznane również inne nagrody wg regulaminu organizatora.

 • PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 • ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 • UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

 • INFORMACJA DODATKOWA

Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ
i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora.

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *