ZAWIADOMIENIE O REGATACH

PUCHAR PREZESA PKN ORLEN – ORLEN Olimpiada 2017

1. ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock

Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:

z ramienia KŻ Petrochemia: Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696479788

lub Członek Zarządu ds. Sportowych Piotr Kułaga tel. kom. 728 438 710

 2. TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniu 3 czerwca 2017r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  03.06.2017r. o godz.1000 .

Planowany start do pierwszych wyścigów o godz. 1100. Zakończenie regat o godz. 1700.

Termin rezerwowy regat to 04.06.2017r.

3.UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 03.06.2017r.   Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł.

Zgłoszenia do uczestnictwa w ORLEN Olimpiadzie odbywać się będą zgodnie z informacjami publikowanymi w mediach wewnętrznych GK ORLEN. Uczestnicy zgłoszeni na zasadach wewnętrznych GK ORLEN nie są objęci wpisowym wskazanym w zdaniu poprzednim.

 4.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2021, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, Przepisami Klasy Omega, przepisami pomiarowymi dla klas T (Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016 z uwzględnieniem Regulaminu Płockiego Żeglarskiego Grand Prix dla klasy T), Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.

Regaty będą rozgrywane w klasach: Omega, Omega Sport, T-1, T-2, T-3 oraz T. Regaty te są zaliczane do cyklu Regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix (PŻGP).

Klasyfikacja wg kolejności (system małych punktów). Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów, w tym jeden wyścig długodystansowy – VII Memoriał Jana Kozińskiego – zależnie od warunków pogodowych.

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu przynajmniej jednego wyścigu. Przy rozegraniu więcej niż trzech wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

Regaty będą punktowane do PŻGP pod warunkiem rozegrania co najmniej dwóch wyścigów.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w ORLEN Olimpiadzie dostępne są w regulaminie ORLEN Olimpiady dla dyscypliny żeglarstwo publikowanym w mediach wewnętrznych GK ORLEN.

 5.NAGRODY

Puchar Prezesa PKN ORLEN  zostanie przyznany klubowi, którego załogi w klasyfikacji końcowej w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów liczonych wg „odwróconej punktacji Systemu Małych Punktów”.

Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

Mogą zostać przyznane również nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora.

Nagradzanie w ramach regat ORLEN Olimpiady wg oddzielnego regulaminu.

6.UWAGI KOŃCOWE

Regaty odbędą się na podstawie licencji Polskiego Związku Żeglarskiego.

Sędzią Głównym będzie Adriana Konarzewska nr licencji PZŻ 454.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat i Instrukcji Żeglugi

 7.INFORMACJA DODATKOWA

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
  • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
  • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
  • Wszystkie jachty bezwzględnie muszą posiadać ubezpieczenie OC ważne na czas rozgrywania regat.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regatach

One thought on “ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *