PETROCHEMIA CUP 2016 – Puchar Polski w Klasie MICRO

Micro

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1.ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock

Płock ul. Chemików 7a

Kontakt: Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696479788

lub Piotr Kułaga tel. kom.501795376

2.TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniu 10 – 11 września 2016r. w Płocku na Wiśle między 633 i 635,5 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.). Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  10.09.2016 o godz.1030.

3.UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 09.09.2016 oraz drogą elektroniczną na adres email: kulaga_p@wp.pl . Wpisowe do regat wynosi: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).

4.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016 http://sport.pya.org.pl/sedziowanie/przepisy_regatowe_zeglarstwa, Przepisami Polskiego Towarzystwa Regatowego Klasy Micro, Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie przekazana przy zgłoszeniu jachtu do regat w biurze regat. Regaty rozegrane zostaną w klasie MICRO (klasyfikacje: generalna, racer, cruiser, old regatta – stare micro polo, flyer’y, rykoszety, itp )

5.REKLAMOWANIE
Organizator może wymagać umieszczenia reklam sponsorów regat na jachtach zgodnie
z Kodeksem Reklamowania ISAF.

6.Program regat i punktacja

Przewiduje się rozegranie 1 – 9 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty zostaną uznane za ważne.  Po rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do 1go wyścigu regat podany będzie nie wcześniej niż o godz. 1115  w dniu 10.09.2016 r. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu będzie podany nie później niż o godz. 1300 w dniu 11.09.2016. Do obliczenia wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

7.NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie dla pierwszych trzech załóg w każdej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy. Ewentualne przyznanie nagród rzeczowych wg regulaminu organizatora.

 

 • Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Sędzią Głównym regat będzie Izabela Świąć – nr licencji PZŻ 42,
 • Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
  i Instrukcji Żeglugi
  9.INFORMACJA DODATKOWA

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r, w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 z 1997r.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. u. z 16.04.2013 r. poz. 460)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej
 • Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów
 • Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach
 • Cumowanie jachtów podczas regat – bezpłatne
 • Korzystanie z dwóch dostępnych slipów – bezpłatne
 • Parkowanie samochodów oraz przyczep podłodziowych podczas regat – bezpłatne.

 

Zapraszamy do udziału

Zarząd Klubu Żeglarskiego

Petrochemia Płock

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *