Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Zawiadomienie

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock zgodnie z § 37 Statutu informuje, że w dniu 19.03.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Klubu przy ul. Parowa 1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu za rok 2015. W przypadku braku kworum drugi termin to godz. 1030 .kzplogo