Zawiadomienie o regatach

REGATY ŻEGLARSKIE
PETROCHEMIA CUP 2015 – Puchar Polski w Klasie MICRO

kzplogo

1. ORGANIZATOR
Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock
Płock ul. Chemików 7a
Kontakt: Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696479788
lub Piotr Kułaga tel. kom.501795376
2. TERMIN I MIEJSCE
Regaty zostaną rozegrane w dniu 12 – 13 września 2015r. w Płocku na Wiśle między 633 i 635,5 km. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego i Komisji Regatowej będzie teren Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok ujęcia wody dla PKN ORLEN S.A.). Otwarcie regat odbędzie się w dniu 12.09.2015 o godz.1030.3. UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 11.09.2015 w godz. 1800 – 2000 oraz w dniu 12.09.2015 w godzinach 830 – 1000 oraz drogą elektroniczną na adres email: kulaga_p@wp.pl . Wpisowe do regat wynosi: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016http://sport.pya.org.pl/sedzio…/przepisy_regatowe_zeglarstwa, Przepisami Polskiego Towarzystwa Regatowego Klasy Micro, Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie przekazana przy zgłoszeniu jachtu do regat w biurze regat. Regaty rozegrane zostaną w klasie MICRO (klasyfikacje: generalna, racer, cruiser, old regatta – stare micro polo, flyer’y, rykoszety, itp )
5. REKLAMOWANIE
Organizator może wymagać umieszczenia reklam sponsorów regat na jachtach zgodnie
z Kodeksem Reklamowania ISAF.
6. Program regat i punktacja
Przewiduje się rozegranie 1 – 9 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do 1go wyścigu regat podany będzie nie wcześniej niż o godz. 1115 w dniu 12.09.2015 r. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu będzie podany nie później niż o godz. 1300 w dniu 13.09.2015. Do obliczenia wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.
7. NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie dla pierwszych trzech załóg w każdej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy. Ewentualne przyznanie nagród rzeczowych wg regulaminu organizatora.
8. Informacje organzacyjne
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego,
Sędzią Głównym regat będzie Izabela Świąc – nr licencji PZŻ 42,
Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi
9. INFORMACJA DODATKOWA
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r, w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 z 1997r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. u. z 16.04.2013 r. poz. 460)
Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej
Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów
Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach
Cumowanie jachtów podczas regat – bezpłatne
Korzystanie z dwóch dostępnych slipów – bezpłatne
Parkowanie samochodów oraz przyczep podłodziowych podczas regat – bezpłatne.

Zapraszamy do udziału
Zarząd Klubu Żeglarskiego
Petrochemia Płock

 

One thought on “Zawiadomienie o regatach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *