Zawiadomienie o regatach

XXV JUBILEUSZOWE REGATY ŻEGLARSKIE
o „Puchar Prezesa Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna”

1. ORGANIZATOR
Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock
Płock ul. Chemików 7a
Kontakt:
z ramienia KŻ Petrochemia: Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696479788
lub Członek Zarządu ds. Sportowych Piotr Kułaga tel. kom. 728 438 710

Sponsorem Tytularnym Regat jest
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

2. TERMIN I MIEJSCE
Regaty zostaną rozegrane w dniu 13 czerwca 2015r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego i Komisji Regatowej będzie teren Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok ujęcia wody dla PKN ORLEN S.A.).
Otwarcie regat odbędzie się w dniu 13.06.2015r. o godz.1000 .
Planowany start do pierwszych wyścigów o godz. 1100. Zakończenie regat o godz. 1700.
Termin rezerwowy regat to 14.06.2015r.

3. UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 13.06.2015r. w godz. 800-1000. Wysokość wpisowego od jachtu: 30 zł.
Zgłoszenia do uczestnictwa w ORLEN Olimpiadzie odbywać się będą zgodnie z informacjami publikowanymi w mediach wewnętrznych GK ORLEN.

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych- formuła PZŻ 2013-2016, Przepisami Klasy Omega, przepisami pomiarowymi dla klas T (Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016 z uwzględnieniem Regulaminu Płockiego Żeglarskiego Grand Prix dla klasy T), Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.
Regaty będą rozgrywane na dwóch niezależnych trasach, na jednej trasie rozgrywane będą regaty w klasach: Omega Standard, T-1, T-2, T-3 oraz T w ramach XXV Jubileuszowych regat o Puchar Prezesa PKN ORLEN SA. Regaty te są zaliczane do cyklu Regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix (PŻGP).
Równolegle na drugiej trasie będą rozgrywane regaty w klasie Omega dedykowane dla pracowników GK ORLEN w ramach ORLEN Olimpiady.

Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie minimum czterech jachtów z dwóch klubów. Klasyfikacja wg kolejności (system małych punktów). Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów, w tym jeden wyścig długodystansowy – VI Memoriał Jana Kozińskiego – zależnie od warunków pogodowych.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu przynajmniej jednego wyścigu. Przy rozegraniu więcej niż trzech wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
Regaty będą punktowane do PŻGP pod warunkiem rozegrania co najmniej dwóch wyścigów.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w ORLEN Olimpiadzie dostępne są w regulaminie ORLEN Olimpiady dla dyscypliny żeglarstwo publikowanym w mediach wewnętrznych GK ORLEN.

5. NAGRODY
Puchar Prezesa PKN ORLEN S.A. zostanie przyznany klubowi, którego załogi w klasyfikacji końcowej w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów liczonych wg „odwróconej punktacji Systemu Małych Punktów”.
Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.
Przyznane zostaną również nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora.
Nagradzanie w ramach regat ORLEN Olimpiady wg oddzielnego regulaminu.

6. UWAGI KOŃCOWE
Regaty odbędą się na podstawie licencji Polskiego Związku Żeglarskiego
Sędzią Głównym, jednocześnie sędzią trasy ORLEN Olimpiady będzie Izabela Świąc – nr licencji PZŻ 42, Sędzią trasy regat o Puchar Prezesa PKN ORLEN SA będzie Adriana Konarzewska nr licencji PZŻ 454
Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat i Instrukcji Żeglugi

7. INFORMACJA DODATKOWA
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
Jachty muszą posiadać ubezpieczenie OC.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regatach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *