Miesięczne archiwum: Maj 2014

Petrochemia CUP 2014

Na podstawie art. 92, ust. 1, Ustawy Prawo wodne (Dz.U. nr 115/2001) oraz art. 43 Ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5/2001) oraz Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej nr 1/2008 , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na czas przejścia fali wezbraniowej zamyka żeglugę na Wiśle od km 324,5 (ujście Kamiennej) do km 632 (m. Płock).

Regaty nie zostają odwołane, a jedynie przesunięte na inny termin, który podamy wkrótce.